Kulturutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22
Datum och tid: 2021-04-08 10:00
Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte

Upprop

1. Medgivande att närvara

2. Riksdagens forskningsförmiddag information om kulturens och idrottens betydelse för barn och unga
Information från fil. dr. Örjan de Manzano, Karolinska institutet och fil. dr Anna Duberg, Örebro Universitet

Föredragningspromemoria
Program

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april 2021 kl. 10.30

Bilagor