Kulturutskottets sammanträde

09.30 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:33
Datum och tid: 2021-06-10 09:30
Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte

Upprop

1. Medgivande att närvara

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:32 av den 27 maj 2021

3. Barns och ungas läsning (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Ungdomspolitik (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Information från EU-nämnden
Ordförande Pyry Niemi informerar om nämndens arbete

6. Förslag till utskottsinitiativ rörande vattendirektivets påverkan och problematiska implementering
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Beredning

Förslag till utskottsinitiativ
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ralph Hermansson

7. Inkomna skrivelser
Dnr 2075-2020/21
Dnr 2155-2020/21

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 11.00

Bilagor