Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Totalförsvaret 2021-2025 (MJU4y)
För yttrande till försvarsutskottet
Justering
Prop. 2020/21:30 och motioner
Föredragande: AS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 november 2020 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2020/21:11
Punkt 3: Förslag till yttrande

Dessutom bifogas:
Svar från Miljödepartementet på frågor från MJU vid redovisningen av
kompletterande analyser i september 2020
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider