Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14
Datum och tid: 2020-11-19 08:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030
Överläggning
COM(2020) 562
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar (MJU3)
Justering
Skr. 2019/20:170 och motioner
Föredragande: SE

5. Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (MJU4)
Justering
Prop. 2020/21:27 och en motion
Föredragande: NL

6. Skyddsjakt på varg (MJU5)
Justering
Föredragande: SM

7. Sveriges genomförande av Agenda 2030 (MJU5y)
För yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:188 och motioner
Föredragande: SE

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2020) 562
Punkt 3: Protokoll 2020/21:12
Punkt 4-6: Förslag till betänkande
Punkt 7: PM


Desutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider