Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information
Information med anledning av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredare Agneta Ögren med medarbetare.

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari 2021 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Betänkande SOU 2020:73

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider