Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Kommissionens förslag till förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020
Överläggning
COM(2020) 798
Miljö- och klimatminister Per Bolund
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Fiskeripolitik (MJU8)
Justering
Motioner
Föredragande: NL

5. Klimatpolitik (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: SM

6. Vattenvård (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

7. Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet (MJU12)
Fortsatt behandling
COM(2020) 667
Föredragande: NL

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag 25 februari 2021 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 2: PM och COM(2020) 798
Punkt 3: Protokoll 2020/21:27 och 28
Punkt 4-6: Förslag till betänkande
Punkt 7: PM

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider