Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:44
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information avseende livsmedelskontroll, oegentligheter och livsmedelsfusk
Livsmedelsverket, Malmö stad, Stockholms stad och Sveriges kommuner och regioner ger information om sitt arbete avseende livsmedelskontroll, oegentligheter och livsmedelsfusk.

3. Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (MJU21)
Beredning
Prop. 2020/21:134 och motioner
Föredragande: NL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 3: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan