Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:54
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 (MJU23)
Justering
Prop. 2020/21:180 och motioner
Föredragande: SM

4. Utfodring av vilt (MJU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:183 och motioner
Föredragande: ALK

5. Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten
Fortsatt beredning
Föredragande: CN

6. Information från Justitiedepartementet och Polismyndigheten
Justitieminister Morgan Johansson och rikspolischef Anders Thornberg med medarbetare informerar om arbetet med dels tillgreppsbrottslighet på landsbygden, dels djurrättsaktivister

7. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Per Callenberg informerar om förhandlingsresultat för konsultationer om fiskemöjligheter för 2021 och för vissa djuphavsarter för 2021 - 2022 EU-UK

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Fredag 11 juni 2021 kl. 08.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2020/21:51
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4-5: PM


Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider

Informal videoconference of the Ministers of Fisheries on 9 June 2021 - Invitation and agenda
Informal meeting June Lisbon Programme
Food Systems Innovation and Management of Natural Resources