Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.30 fredag 11 juni 2021

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:55
Datum och tid: 2021-06-11 08:30
Plats: RÖ 7-26

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information med anledning av utskottsinitiativ avseende vattendirektivets påverkan och problematiska implementering
Skellefteå Kraft AB, Svensk Vattenkraftförening, Vattenkraftens miljöfond, Lantbrukarnas riksförbund, Svenskt vatten, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Älvräddarna, Sportfiskarna, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Program och utskottsinitiativDessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider