Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Justering av protokoll

3. Konkurrensverkets befogenheter (NU10)
Fortsatt beredning (Tidigare behandlad 17 december)
Prop. 2020/21:51 och motioner
Föredragande: FJ

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Ev. beslut
Föredragande: AF

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Digital konferens inom ramen för OECD:s parlamentariska nätverk den 9-10 februari
Föredragande: JF

7. Beredningsprocessen
Föredragande: JF

8. rdelning av motioner på ärenden
Föredragande: JF

9. Deltagande på distans vid utskottets sammanträden (bl.a. videokamera på)
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari kl. 10.00

Bilagor