Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Tidsgaranti och särskilda straffbestämmelser för korttidsstöd
Information per videolänk
Statssekreterare Fredrik Olovsson, Finansdepartementet

3. Medgivande att närvara
Beslut om att utrikesutskottets ledamöter, suppleanter och kanslipersonal får närvara på distans under sammanträdet
vid punkt 4.

4. Exportkreditnämndens hållbarhetsarbete
Information per videolänk (kl. 11.30)
a) Generaldirektör Anna-Karin Jatko och hållbarhetschef Karin Wessman, Exportkreditnämnden
b) Frågor från utskottets ledamöter till generaldirektören
c) Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet
d) Frågor från utskottets ledamöter till statsrådet

5. Justering av protokoll

6. Fråga om utskottsinitiativ om tidsgaranti och särskilda straffbestämmelser för korttidsstöd
Fortsatt behandling och ev. beslut

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj kl. 10.00

Bilagor