Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:44
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Beslut

2. Kommissionens förslag om en inre marknad för digitala tjänster och om marknader inom den digitala sektorn
Information per videolänk
Näringspolitisk expert My Bergdahl, IT&Telekomföretagen, bolagsjurist Martin Sjöberg, Telenor Sverige AB, samhällspolitisk chef Sara Övreby, Google Sverige och bolagsjurist Filippa Murath, Internetstiftelsen

3. Justering av protokoll

4. Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi (NU27)
Justering (tidigare behandlad den 20 maj och 3 juni)
Prop. 2020/21:181 och motioner
Föredragande: CR

5. Anmälan till debatt om NU27

6. Moderna tillståndsprocesser för elnät (NU22)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad den 25 maj)
Prop. 2020/21:188 och motioner
Föredragande: MN

7. Vattendirektivets påverkan och genomförande (NU6y)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad den 3 juni)
Utskottsinitiativ
Föredragande: FJ

8. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om maskiner
Beredning, ev. beslut
COM(2021) 202
Föredragande: HFK

9. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
Beredning, ev. beslut
COM(2021) 223
Föredragande: AF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni kl. 11.00

Bilagor