Näringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 oktober 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2021-10-12 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (NU6)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 5 oktober)
Prop. 2021/22:14
Föredragande: MK

3. Riksrevisionens rapport om transportbidraget (NU5)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 30 september)
Skr. 2020/21:210
Föredragande: JM

4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: JF

5. Höständringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning
Prop. 2021/22:2
Föredragande: JF

6. Inbjudningar
Föredragande: JF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 oktober kl. 10.00

Bilagor