Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 oktober 2021

Föredragningslista

Näringsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2021-10-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Stöd till drivmedelsstationer på land- och glesbygd för anpassning till tekniska krav
Information per videolänk
Statssekreterare Per Callenberg, Näringsdepartementet

3. Regeringens bedömning om förenlighet med subsidiaritetsprincipen av förslag till ändrat direktiv om förnybara energikällor
Information per videolänk (kl. 10.30)
Statssekreterare Sebastian de Toro, Infrastrukturdepartementet

4. Effekter av försenat eller uteblivet stöd med anledning av coronaviruset
Information per videolänk (kl. 11.15)
Statssekreterare Fredrik Olovsson, Finansdepartementet

5. En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (NU6)
Justering (tidigare behandlad 5 oktober och 12 oktober)
Prop. 2021/22:14
Föredragande: MK

6. Anmälan till debatt om NU6

7. Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden (NU8)
Fortsatt beredning (tidigare behandlad 30 september)
COM(2021) 345
Föredragande: AF

8. Subsidiaritetsprövning av förslag till reviderat direktiv om förnybar energi
Fortsatt beredning, ev. beslut (tidigare behandlad 5 oktober)
COM(2021) 557
Föredragande: AF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 oktober kl. 10.00

Bilagor