Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11
Datum och tid: 2020-11-19 10:00
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Försäkringskassan
Information om rätten till sjukpenning för långtidssjuka i covid-19.
(kl. 10.00)

4. Migrationsverket
Information om rättsligt ställningstagande rörande kravet på arbete för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen.
(kl. 10.30)

5. Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget (SfU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2020/21:10 och motioner
Föredragande: MN

6. Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning (SfU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2020/21:31 och motion
Föredragande: MÖ

7. Förlängd ersättning till riskgrupper
Fortsatt beredning

8. Förordning om asyl- och migrationshantering
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: JE
COM(2020) 610
2020/21:FPM20

9. Ändrat förslag till asylprocedurförordning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: JE
COM(2020) 611
2020/21:FPM21

10. Förordning om införande av screening för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: JE
COM(2020) 612
2020/21:FPM22

11. Förordning om hantering av krissituationer och force majeure på migrations- och asylområdet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: JE
COM(2020) 613
2020/21:FPM23

12. Ändrat förslag till Eurodacförordning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
Föredragande: JE
COM(2020) 614

13. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: KS

14. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: FH

15. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: MN

16. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: SB

17. Socialdepartementet
Statsrådet Ardalan Shekarabi informerar om rätten till sjukpenning för långtidssjuka i covid-19.
(kl. 12.00)

18. Kanslimeddelanden

19. Inkomna skrivelser

20. Övriga frågor

21. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november 2020 kl. 8.30

Bilagor