Skatteutskottets sammanträde

09.40 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20
Datum och tid: 2021-04-08 09:40
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Förslag till utskottsinitiativ om anpassning av lagen om omställningsstöd (SkU36)
Beredning och ev. justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: Posjnov

5. Anmälan om kammardebatt om Förslag till utskottsinitiativ om anpassning av lagen om omställningsstöd (SkU36), onsdagen den 14 april 2021

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2020/21:115 och ev. motioner
Föredragande: Winter

7. Forskningsförmiddag
Information om pågående forskningsprojekt på skatteområdet
Bertil Wiman professor i finansrätt vid Uppsala universitet och Åsa Hansson docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 april 2021 kl. 10.00


Bilagor