Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Tullverket
Generaltulldirektör Charlotte Svensson med medarbetare, Tullverket

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (SkU11)
Justering
Prop. 2020/21:160 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Anmälan om kammardebatt om Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (SkU11), onsdagen den 19 maj 2021

7. Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer (SkU24)
Justering
Prop. 2020/21:97 och motioner
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer (SkU24), onsdagen den 19 maj 2021

9. En heltäckande tobaksbeskattning för ökad tydlighet och enhetlighet (SkU26)
Justering
Prop. 2020/21:112 och motion
Föredragande: Pyka

10. Anmälan om kammardebatt om En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet (SkU26), onsdagen den 19 maj 2021

11. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020 (SkU6y)
Justering
Prop. 2020/21:75
Föredragande: Kilnes

12. Årsredovisningen för staten 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2020/21:101 och ev. motioner
Föredragande: Pyka

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 10.00


Bilagor