Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9
Datum och tid: 2020-11-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (SkU8)
Justering
Prop. 2020/21:19
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (SkU8), onsdagen den 25 november 2020

7. Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto (SkU9)
Justering
Prop. 2020/21:23
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto (SkU9), onsdagen den 25 november 2020

9. Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor (SkU10)
Justering
Prop. 2020/21:26
Föredragande: Kilnes

10. Anmälan om kammardebatt om Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor (SkU10), onsdagen den 25 november 2020

11. Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt (SkU14)
Beredning
Prop. 2020/21:37
Föredragande: Kilnes

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00


Bilagor