Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14
Datum och tid: 2020-11-19 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Justering av protokoll

3. Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden samt del av förslag till utskottsinitiativ (SoU5)
Beredning
Prop. 2020/21:35 och motioner
Utskottsinitiativ (del av förslag)
Föredragande: KD, MN

4. Huvudmannaskap för personlig assistans (SoU10)
Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: JH

5. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper (SoU11)
Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: ARW

6. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

7. Fråga om pandemilag
Fortsatt beredning
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: CEP

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag den 24 november 2020 kl. 11.00

Bilagor