Socialutskottets sammanträde

13.00 onsdag 16 september 2020

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-16 13:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten
Socialminister Lena Hallengren och generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin.

3. Justering av protokoll

4. Språksvårigheter i äldreomsorgen
Fortsatt beredning/ev. beslut
Utskottsinitiativ
Föredragande: CB

5. Offentlig utfrågning
Beslut
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 september 2020 kl. 10.00.

Bilagor