Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Socialutskottet 2020/21:66


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:66
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans.

2. Information från riksdagens EU-nämnd
Informerar om nämndens arbete.

3. Justering av protokoll

4. Frågor om tvångsvård (SoU38)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

5. 14:e arktiska parlamentarikerkonferensen
Föredragande: EN

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: EN

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdag den 17 augusti 2021 kl. 11.00.

Bilagor