Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (TU5)
Beredning
Prop. 2020/21:80 och motioner
Föredragande: CF

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 januari kl. 11.00Bilagor


Punkt 2. Föredragningspromemoria, prop. 2020/21:80, motioner