Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Trafikutskottet 2020/21:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:39
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 7-23

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Helena Lindberg, revisionsdirektören Gunilla Lundquist, revisorn Tobias Hamfelt och enhetschefen Jörgen Lindström från Riksrevisionen informerar om granskningen av omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon (RIR 2021:11)

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:38

4. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020 (TU5y)
Justering
Skrivelse 2020/21:75
Föredragande: AL

5. Vårändringsbudget för 2021
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2020/21:99
Föredragande: AL

6. Årsredovisning för staten 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:101
Föredragande: AL

7. Fråga om utskottsinitiativ om Bromma flygplats
Fortsatt behandling och ev. beslut
Föredragande: HG, MJ och MS

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2. Presentation, RIR 2021:11
Punkt 3. Protokoll
Punkt 4. Förslag
Punkt 5. Föredragningspromemoria
Punkt 6. Föredragningspromemoria
Punkt 7. Utskottsinitiativ
Punkt 8. Verksamhetsplan