Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

08.30 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10
Datum och tid: 2021-04-08 08:30
Plats: RÖ5-37, fd. BoU (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Användarmanual

2. Internationella försvarssamarbeten (UFöU5)
Justering
Skrivelse 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UFöU5
Föredragande Britt-Marie Hartvig

3. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:9

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor