Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-11-19 09:00
Plats: RÖ5-30 (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Användarmanual

2. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:2

3. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:22 och motioner
Föredragande: Martin Broberg
Förslag till betänkande 2020/21:UFöU1

4. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:21 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld
Förslag till betänkande 2020/21:UFöU2

5. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:32 och motioner
Föredragande: Jakob Nyström
Förslag till betänkande 2020/21:UFöU3

6. Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 (UFöU4)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:30 avsnitt 5 Säkerhetspolitik och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig
Förslag till betänkande 2020/21:UFöU4

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november 2020 kl. 09.00

Bilagor