Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

09.00 tisdag 8 december 2020

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-12-08 09:00
Plats: RÖ5-30 (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
2. Val av ordförande
3. Val av vice ordförande
4. Justering av protokoll
5. Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 (UFöU4)
Justering
Proposition 2020/21:30 avsnitt 5 Säkerhetspolitik och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig
6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025, måndagen den 14 december 2020
7. Kanslimeddelanden
8. Övriga frågor

Bilagor