Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13
Datum och tid: 2020-11-19 09:30
Plats: RÖ 5-30 (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Användarmanual

2. Utrikesförvaltningen
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

3. (kl. 09:45) Inför informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar (FAC-utveckling)
Information
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

4. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 5 och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Utgiftsområde 7 Internationellt utvecklingssamarbete (UU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Sveriges genomförande av Agenda 2030 (UU2y)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:188 och motioner
Förslag till yttrande 2020/21:UU2y
Föredragande: Jakob Nyström

7. Kommissionens arbetsprogram 2021 (UU5)
Fortsatt beredning
Kommissionens arbetsprogram 2021
Bilagor
Faktapromemoria FPM30
Yttrande från konstitutionsutskottet
Yttrande från skatteutskottet
Yttrande från justitieutskottet
Yttrande från civilutskottet
Yttrande från försvarsutskottet
Yttrande från socialförsäkringsutskottet
Yttrande från socialutskottet
Yttrande från miljö-och jordbruksutskottet
Yttrande från arbetsmarknadsutskottet
Förslag till utlåtande 2020/21:UU5
Föredragande: Jakob Nyström

8. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:12

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november kl. 08:00.

Bilagor