Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2021-01-14 08:00
Plats: RÖ 5-30 (digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Användarmanual

2. Medgivande om närvaro

3. (kl. 08:00) M/S Estonia
Information
- Statsrådet Mikael Damberg, Justitiedepartementet

4. (kl. 09:00) Deltagande i sammanträde på distans via Skype
Information
- Supporttekniker och utbildare Henrik Lundkvist, Riksdagsförvaltningen

5. (kl. 09:30) Yttrandefrihet (UU7)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU7
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Utvärdering av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
Information
- Professor Kjell Engelbrekt, Försvarshögskolan
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-18
Presentation

7. Strategi för den arktiska regionen (UU6)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2020/21:7 och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU6
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Sammansatt utrikes-och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet
Ev. beslut
Skrivelse 2020/21:56 och motioner

9. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:15

10. Kanslimeddelanden

11. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

12. Aktuella EU-frågor
PM

13. Internationell kalender
PM

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari kl. 08:00.

Bilagor