Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 15 september 2020

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-15 11:00
Plats: RÖ 5-37 f.d. BoU

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

2. Kanslimeddelanden

3. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

4. Övrigt

5. (kl. 11:15) Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (prop. 2019/20:193)
Information
- Inrikesminister Mikael Damberg

6. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (UU3)
Beredning
Prop. 2019/20:193 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september kl. 08:00

Bilagor