Utrikesutskottets sammanträde

08.00 torsdag 17 september 2020

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-17 08:00
Plats: RÖ 5-37, fd. BoU

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

2. Förhandlingsläget mellan EU och Storbritannien
Information
- Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
Fakta-PM

3. Om konferensen om EU:s framtid
Information
- Statsrådet Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
Fakta-PM

4. IPU:s relation till FN
Information
- IPU-delegationens ordförande Cecilia Widegren (M)
- Dag Larsson (S), representant i delegationen
- Delegationssekreterare Björn Sondén
5WCSP Final Declaration
Draft Resolution IPU-UN
Report of the Secretary-General
UN75 Final draft declaration

5. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

6. Effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s utrikes- och försvarspolitik
Information
- Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet

7. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:1 och protokoll 2020/21:2

8. Kanslimeddelanden
Internationell kalender
Termins-PM om EU

9. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

10. Övriga frågor

Kl. 14:00
Upprop

11. Fråga om medgivande till deltagande på distans
Instruktions-PM

12. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:193 och motioner
Förslag till betänkande 2020/21:UU3
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 september kl. 11:00

Bilagor