Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. EU-överläggning om rådsslutsatser om digital utbildning i Europas kunskapssamhällen
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson och kanslirådet Moa Agerberg från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (596-2020/21)
Rådsdokument 12260/20
Dagordning UUKI den 30 november 2020
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson och kanslirådet Moa Agerberg från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (597-2020/21)
Rådsdokument 11735/20
Dagordning UUKI den 30 november 2020
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025, m.m.
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson och kanslirådet Moa Agerberg från Utbildningsdepartementet
Fakta-PM från Utbildningsdepartementet (2020/21:FPM28)
Kommissionens meddelande COM(2020) 625
Underlag riktlinjedebatt, Shaping the European Education Area and the next strategic framework for European cooperation in education and training – the way forward - Presidency discussion paper.
Dagordning UUKI den 30 november 2020
Kanslikommentar

5. EU-överläggning om en handlingsplan för digital utbildning 2021-2027
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson och kanslirådet Moa Agerberg från Utbildningsdepartementet
Fakta-PM från Utbildningsdepartementet (2020/21:FPM27)
Kommissionens meddelande COM(2020) 624
Kanslikommentar

6. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:11

7. Anmälningar
Dnr 605-2020/21

8. Inkomna EU-dokument

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Presentation från SÄPO om utskottsmöten på distans