Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:23
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Medgivande att närvara

3. Information från Utbildningsdepartementet om läget i högskolan med anledning av covid-19
Statsrådet Matilda Ernkrans, politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren, expeditionschefen Katarina Back, rättschefen Eva Lenberg, departementsrådet Therese Ahlqvist, ämnesrådet Bente Björk och departementssekreteraren Lovisa Hellberg, samtliga från Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:22

5. Anmälningar
Dnr 1263-2020/21
Skr. för kännedom

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Övergripande skolfrågor (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM, LL
FPM-UbU10
Motionshäfte

8. Förslag om utskottsinitiativ om att regeringen bör tillsätta en utredning om en jämlik och likvärdig förskola
Fortsatt beredning
Föredragande: HCH
PM-Utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ (V)

9. Förslag om utskottsinitiativ om att regeringen snarast bör återkomma med åtgärder som säkerställer att kunskapsskulden kan betalas tillbaka
Beredning
Föredragande: AE
PM-Utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ (M)

10. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:805 yrkande 1 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) från kulturutskottet
Motion 2020/21:805

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor