Utbildningsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. EU-överläggning om rådsslutsatser om jämlik och inkluderande utbildning för att främja framgång inom utbildning för alla
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson, departementsrådet Johan Lycke, kanslirådet Anneli Helgesson, departementssekreterararna Åsa Karlsson och Robin Moberg samt utbildningsrådet Anders Lindholm från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (1907-2020/21)
Rådsdokument WK 5334/2021
Kanslikommentar

3. EU-överläggning om rådsslutsatser om initiativet Europauniversitet – sammankoppla högre utbildning, forskning, innovation och samhälle: och bana väg för en ny dimension av europeisk högre utbildning
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson, departementsrådet Johan Lycke, kanslirådet Anneli Helgesson, departementssekreterararna Åsa Karlsson och Robin Moberg samt utbildningsrådet Anders Lindholm från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (1908-2020/21)
Rådsdokument WK 5353/2021 REV 1
Kanslikommentar

4. EU-överläggning om omvandlingsagendan för högre utbildning i EU
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson, departementsrådet Johan Lycke, kanslirådet Anneli Helgesson, departementssekreterararna Åsa Karlsson och Robin Moberg samt utbildningsrådet Anders Lindholm från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (1909-2020/21)
Rådsdokument 8154/21
Kanslikommentar

5. EU-information inför det sociala toppmötet i Porto den 7-8 maj 2021
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson, departementsrådet Johan Lycke, kanslirådet Anneli Helgesson, departementssekreterararna Åsa Karlsson och Robin Moberg samt utbildningsrådet Anders Lindholm från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (1910-2020/21)

6. EU-information inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Erasmus+: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott samt om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Mattias Samuelsson, departementsrådet Johan Lycke, kanslirådet Anneli Helgesson, departementssekreterararna Åsa Karlsson och Robin Moberg samt utbildningsrådet Anders Lindholm från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (1911-2020/21)

7. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:36

8. Anmälningar
1896-2020/21

9. Inkomna EU-dokument

10. Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (UbU18)
Justering
Proposition 2020/21:136 och motion
Föredragande: ML
UbU18

11. Anmälan till kammardebatt om Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid (UbU18), onsdagen den 19 maj 2021

12. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020 (UbU5y)
Justering
Skrivelse 2020/21:75
Föredragande: LL
UbU5y

13. Barns och ungas läsning
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Skr 2020/21:95 och motioner
Föredragande: AE
FPM-Ev. yttrande till kulturutskottet
Motion 2020/21:3985
Motion 2020/21:3987

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor