Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:46
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 4-30

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information om aktuella frågor från Skolforskningsinstitutet
Direktören Camilo von Greiff och kanslichefen Eva Wallberg från Skolforskningsinstitutet

3. Justering av protokoll
Protokoll 2020/21:45

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Gymnasieskolan (UbU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AE
UbU13

7. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU13), onsdagen den 16 juni 2021

8. Högskolan (UbU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CES/HCH
UbU14

9. Anmälan till kammardebatt om Högskolan (UbU14), torsdagen den 17 juni 2021

10. Vuxenutbildning (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: ML/CM
UbU15

11. Anmälan till kammardebatt om Vuxenutbildning (UbU15), torsdagen den 17 juni 2021

12. Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet (UbU21)
Justering
Skr. 2020/21:61 och motion
Föredragande: KG
UbU21

13. Anmälan till kammardebatt om Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet (UbU21), onsdagen den 16 juni 2021

14. Förslag till utskottsinitiativ om nationella kunskapsmätningar för att löpande följa utvecklingen i svensk skola
Fortsatt beredning
Föredragande: ML
FPM-Förslag till utskottsinitiativ (C)
Utskottsinitiativ (C)

15. Kanslimeddelanden

16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

18. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning (UbU20)
Justering
Redogörelse 2020/21:RJ1
Redogörelse 2020/21:RR3
Föredragande: LL
UbU20

19. Anmälan till kammardebatt om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning (UbU20), onsdagen den 16 juni 2021


Bilagor