Utbildningsutskottets sammanträde

09.30 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-15 09:30
Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Teknikföretagen
Verkställande direktören Klas Wåhlberg från Teknikföretagen, forskningschefen för ABB och ordföranden för Teknikföretagens FoU-referensgrupp Mikael Dahlgren, forskningschefen Torbjörn Lundahl från Ericsson, CTO Petter Bedoire från SAAB, forskningschefen Arne Norlander från Secana, chefen för Public Affairs Joakim Jakobsson från RISE samt biträdande näringspolitiska chefen Peter Johansson och experten i innovationspolitiska frågor Teresa Jonek, båda från Teknikföretagen

3. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:4

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor (UbU6)
Beredning
Skr. 2019/20:199 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU6
Motion 2020/21:297
Motion 2020/21:354

7. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2020/21:1och motioner
Föredragande: EW
FPM-Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16
Motion 2020/21:3422
Motion 2020/21:3128
Motion 2020/21:3170
Motion 2020/2:3530

8. Höständringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2020/21:2
Föredragande: AE
FPM-Höständringsbudget 2020

9. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Föredragande: ML
FPM-Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
PM från konstitutionsutskottet

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor


Uppföljningsdokument från den interparlamentariska videokonferensen om ”Europa i pandemin: forskning och innovation för ett mer resilient hälso- och sjukvårdssystem”