Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

12.00 måndag 16 november 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2020-11-16 12:00
Plats: RÖ7-08

1. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen - G4
Beredning
Föredragande: MR

2. Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för Kallak - G11
Beredning
Föredragande: JJ

3. Regeringens styrning av Brottsförebyggande rådet - G21
Beredning
Föredragande: JJ

4. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv - G1
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Statsministerns uttalanden i en partiledardebatt i riksdagens kammare - G24
Beredning
Föredragande: KD

6. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen - G16
Beredning
Föredragande: ACB

7. Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget- G2
Beredning
Föredragande: LW

8. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil - G25
Beredning
Föredragande: LW

9. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20
Beredning
Föredragande: LW

10. Regeringskansliets hantering av information om en officer - G27
Beredning
Föredragande: LW

11. Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18 och 29
Beredning
Föredragande: LW


Bilagor


1. Tidigare utsänt utkast
2. Tidigare utsänt utkast
3. Tidigare utsänt utkast
4. Tidigare utsänt utkast
5. Tidigare utsänt utkast
6. Delas under fre
7. Pressmeddelande
8. Tidigare utsänt utkast
9. Tidigare utsänt utkast
10. Utkast
11. Delas under fre