Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 17 november 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Ev. bordlagda ärenden från föregående sammanträde


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:15
2. Förslag till disposition och rubriker delas vid smtr