Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 19 november 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18
Datum och tid: 2020-11-19 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen - G16
Beredning
Föredragande: ACB

4. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil - G25
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18 och 29
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringskansliets hantering av information om en officer - G27
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:16 och 2020/21:17
3. Tidigare utsänt utkast och kansliPM
4. Utkast
5. Utkast
6. Tidigare utsänt utkast