Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 17 september 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:1