Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 14 januari 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25
Datum och tid: 2021-01-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Beredningen av s.k. snabbpropositioner med budget- och lagförslag under coronapandemin
Föredragande: ACB

4. Införande av deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under coronapandemin
Föredragande: ACB

5. Justitie- och migrationsministerns hantering av instrumentet skriftliga frågor - G2 och 20
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:24
2. Granskningsanmälningar
3-5. KansliPM