Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 23 februari 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Försvarsminister Peter Hultqvists agerande i samband med försvarsförhandlingarna inför totalförsvarsbeslutet - G36
Beredning
Föredragande: JD

4. Hanteringen av promemorior om migration - G15 och 26
Beredning
Föredragande: ACB

5. Socialministerns agerande i förhållande till Coronakommissionen - G22–23
Beredning
Föredragande: ACB

6. Införande av distansundervisning inom skolväsendet under coronapandemin - G28
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens information till utrikesnämnden i fråga om ett tillståndsärende hos PTS - G34
Beredning
Föredragande: KD

8. Samråd med EU-nämnden under coronapandemin - G27
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Åtgärder för att samordna tillgången till intensivvårdsplatser m.m. under coronapandemin - G16
Beredning
Föredragande: MR

10. Regeringens och tidigare miljö- och klimatminister Isabella Lövins hantering av den klimatpolitisk handlingsplanen - G6
Beredning
Föredragande: MN

11. Regeringens hantering av omställningsstödet till företag som drabbats av coronapandemin - G35
Beredning
Föredragande: MN

12. Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat - G10
Beredning
Föredragande: JM

13. Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons hantering av riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott - G12
Beredning
Föredragande: JM

14. Granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät - G13
Beredning
Föredragande: LW

15. Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial under coronapandemin - G17
Beredning
Föredragande: LWBilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:33
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. KansliPM
6. Skrivelse från Regeringskansliet
7-8. KansliPM
9. Skrivelse från Regeringskansliet
10-11. KansliPM
12-15. Skrivelse från Regeringskansliet