Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 8 april 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:45
Datum och tid: 2021-04-08 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät - G13
Beredning
Föredragande: LW

4. Beredningen av s.k. snabbpropositioner med budget- och lagförslag under coronapandemin samt den tillfälliga covid-19-lagen - G24 och 31 (delvis)
Beredning
Föredragande: ACB


Bilagor


1. Justering av särskilt protokoll 2020/21:44 (delas under ons)
3. Skrivelse från Regeringskansliet (delas under ons)
4. KansliPM