Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 13 oktober 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: JD

5. Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för Kallak - G11
Beredning
Föredragande: JJ

6. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil - G25
Beredning
Föredragande: LW


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:5
2. Uppteckningar från utfrågning med Peter Hultqvist
3-4. Skrivelse från Regeringskansliet
5-6. KansliPM