Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 10 juni 2021

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:65


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:65
Datum och tid: 2021-06-10 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:64
3. Tidigare utskickad kansliPM