Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.30 torsdag 15 oktober 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-15 09:30
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Förstakammarsalen
Kl. 10.30
3. Offentlig utfrågning med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20

RÖ7-08
Sluten utfrågning med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20

Förstakammarsalen
Kl. 13.00
4. Offentlig utfrågning med utrikesminister Ann Linde
Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18 och 29
Utfrågningen kan vid behov övergå till att vara sluten


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2020/21:6
2. KansliPM samt uppteckningar från utfrågning med Magdalena Andersson