Val till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Nordiska rådets svenska delegation

09.00 onsdag 14 oktober 2020

Val till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och val av ledamöter och suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation. Valen bereds av riksdagens valberedning och beslutas av kammaren den 14 oktober.

Val till Nordiska rådets svenska delegation sker årligen och val till Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond sker överlappande vartannat år.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv