Frågestund

14.00 torsdag 15 oktober 2020

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Inrikesminister Mikael Damberg (S)
  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
  • Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg (S) 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv