Beslut

16.00 onsdag 18 november 2020
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)