Frågestund

14.00 torsdag 19 november 2020

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Utbildningsminister Anna Ekström (S)
  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Finansminister Magdalena Andersson (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv