Frågestund

14.00 torsdag 10 juni 2021

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S)
  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv